Om oss

Nettstedet osvpt.com handler fortrinnsvis om video og musikk av og om skøyteløp og stevner i Fosenhallen, Bjugn.

Video fra ulike stevner og trening blir lagt ut her. I tillegg har den enkelte deltaker her mulighet til å skaffe seg sin personlige video av sine løp, eller av hele stevner.

Personene bak:

Torbjørn Olden – Veteranskøyter, videoist og musikant. Torbjørn står for opptak og redigering av videoer, og har skrevet og spilt inn flere sanger om Fosenhallen og skøyting.

Svein Gjestad – Webmaster og hobbymusiker. Er ansvarlig for websiden, og deltar på innspillinger sammen med Torbjørn

Petter Benjamin Hofstad – Teknisk sjef /Pruducer Live-Streming


osvpt.com is preferably about video and music by and about skating and competitions in Fosenhallen, Bjugn.

Video from various competitions and training are posted here. Each participant has the opportunity here, to acquire their personal video of their race, or of the events.

The people behind:

Torbjørn Olden – Veteran skater, video maker and musician. Torbjørn do recording and editing videos, and has written and recorded several songs about Fosenhallen and skating.

Svein Gjestad – Webmaster and hobby musician. He is responsible for the website and participate in the recordings with Torbjørn.

Petter Benjamin Hofstad – Technical Manager / Pruducer Live Streming

Opphaug Skating Video Production Team